Fragment

De visdiefjes van het Ilperveld

  1. Fragmentenchevron right
  2. De visdiefjes van het Ilperveld

Iets ten noorden van Amsterdam ligt het Ilperveld. Ooit een veenwinningsgebied, later een vuilnisbelt. En tegenwoordig een Natura-2000 natuurgebied, eigendom van Landschap Noord-Holland. Het is een bijzonder veenweidegebied waar stroken moeras, veenmosrietlanden, vochtige heiden, berkenbroekbosjes, trilveen en grasland elkaar afwisselen. Het gebied is geheel doorsneden met water. Het is het thuis van een paar van de zeldzaamste soorten die we in Nederland hebben, zoals noordse woelmuis, hermelijn en roerdomp. Verder is het een waar paradijs voor weidevogels en riet- en moerasvogels.