Fragment

Effect van een natuurlijke oever op de visstand

  1. Fragmentenchevron right
  2. Effect van een natuurlijke oever op de visstand

De meeste kanalen in ons land hebben harde, steile oevers, waar vissen niets te zoeken hebben. Zeker jonge vis niet. In de Kaderrichtlijn Water heeft ons land doelen gesteld om de visstand in onze water te verbeteren, ook in kanalen. Eén van de manieren is het aanleggen van natuurlijke oevers, met glooiende bodems en rietkragen. Het idee is dat vissen die oevers kunnen gebruiken om te paaien en te schuilen. Maar werkt dat in de praktijk ook zo? In opdracht van de provincie Noord-Holland is RAVON (Reptielen, Amfibiën en Vissenonderzoek Nederland) vorig jaar gestart met een groot onderzoek.