Fragment

Steeds meer gegil van waterrallen

  1. Fragmentenchevron right
  2. Steeds meer gegil van waterrallen

Het gaat goed met de in Nederland overwinterende waterrallen. De aantallen van deze soort van riet en moeras nemen fors toe: de afgelopen dertig jaar telt Sovon Vogelonderzoek een verdrievoudiging. Naar schatting verblijven er nu 5 à 6000 waterrallen in het land. Een waterral krijg je niet vaak te zien, de vogel houdt zich schuil in het riet. Ze worden dus vaak op gehoor geteld. En vogelaars hebben een bijzondere omschrijving meegegeven aan het geluid van de waterral: ‘gillend speenvarken in het riet’.

Lees meer in het gehele artikel