Fragment

Vistrek van driedoornige stekelbaars

  1. Fragmentenchevron right
  2. Vistrek van driedoornige stekelbaars

Elk voorjaar willen verschillende vissen van het zoute water van de Noordzee naar het zoete water in de polders om zich daar voort te planten. De driedoornige stekelbaars passeert middels de vispassage bij Gemaal Halfweg massaal de barrière.

Vismigratie

Tussen april en juni migreren elk jaar veel soorten vis, ook de driedoornige stekelbaars, van het zoute water van de Noordzee naar het zoete water van de polders om zich daar voort te planten. Soorten als de glasaal, de driedoornige stekelbaars en zelfs Chinese wolhand krabbetjes zoeken een doorgang naar het zoete water achter de dijken. De paaigebieden zijn meestal relatief ondiepe plekken met zoet stromend en helder water en een geschikte bodem. De vissen zwemmen tijdens de vismigratie daarom vaak tegen de stroom in, net als zalmen. In het najaar trekken de jonge en volwassen vissen van de paaigronden weer terug naar het zoute water van de Noordzee.