Fragment

Vogelbescherming: niet minder, maar meer natuur!

  1. Fragmentenchevron right
  2. Vogelbescherming: niet minder, maar meer natuur!

De vogelbescherming is het niet eens met het kabinet: er moeten niet minder natuurgebieden in ons land komen maar juist meer. 

De Vogelbescherming heeft dit jaar samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland de belangrijke vogelgebieden van Nederland geïnventariseerd. Deze gebieden zijn vastgelegd in het rapport ‘Important Bird Areas in the Netherlands’. Daarin worden 106 voor vogels belangrijke gebieden opgesomd. De meeste gebieden kennen al een status van bescherming maar volgens de Vogelbescherming worden er nog rond de 30 gebieden onvoldoendebeschermd.Dit zijn gebieden die internationaal van belang zijn omdat ze van grote waarde zijn als rustplaatsen, broedplaatsen en fourageerplekken. De Vogelbescherming pleit dus voor meer beschermde gebieden, liefst met een Natura 2000 status. Of dat ervan gaat komen, ligt aan de overheid. Het is aanhaar om de Natura 2000 status voor de gebieden aan te vragen.