Fragment

Glasaaltjes tellen langs de Nederlandse kust

  1. Fragmentenchevron right
  2. Glasaaltjes tellen langs de Nederlandse kust

Op dit moment zijn de glasaaltjes, de jonge palingen, hier voor de kust op zoek naar zoet water. Maar op veel plekken kunnen ze niet van het zoute zeewater naar het zoete binnenwater, ze stoten ze hun neus. Sluizen en dammen verhinderen dat de glasaaltjes naar binnen kunnen. Op sommige plekken worden vispassages aangelegd, zodat de glasaaltjes ongestoord naar binnen kunnen zwemmen. Maar bij de meeste sluizen en dammen zijn die mogelijkheden er nog niet.Jonge paling komt vanuit de Sargassozee bij Mexico met de golfstroom mee 6.000 km onze kant opgezwommen. Ze hebben zoet water nodig om goed in op te kunnen groeien. Na verloop van tijd zwemmen de alen weer terug naar de Sargassozee om zich voort te planten. De toegang tot zoet water is dus van levensbelang voor de paling. Al een paar jalng tellen deskundigen van RAVON (Reptielen Amfibiën Vissenonderzoek Nederland) samen met vrijwilligers tellingen uit, om te weten te komen hoeveel glasaal elk voorjaar voor onze kust komen. Dit jaar worden die tellingen voor het eerst langs de hele Nederlandse kust uitgevoerd.