Fragment

Wat weten we van de grote zilverreiger?

  1. Fragmentenchevron right
  2. Wat weten we van de grote zilverreiger?

De grote zilverreiger is bezig met een opmars in Nederland. Ze komen in het najaar in groten getale vanuit midden- en oost-Europa naar ons toe om te overwinteren, maar er zijn er ook die hier hun eieren uitbroeden en hun jongen grootbrengen. Het eerste broedgeval dateert uit 1978 in de Oostvaardersplassen, inmiddels broeden er meer dan 200 paar verspreid over het land.