Fragment

Zilte landbouw de toekomst?

  1. Fragmentenchevron right
  2. Zilte landbouw de toekomst?

Wereldwijd is al meer dan een miljard hectare landbouwgrond te zout om er gewassen op te laten groeien. Het zijn vooral kustgebieden, die verzilten omdat zout water steeds verder het land binnendringt. Als gevolg van de verwachte zeespiegelstijging dreigt in de toekomst nog veel meer landbouwgrond ongeschikt te worden.