Fragment

Minder stookolie-gebruik in de zeevaart, toch verzuring van de Noordzee

  1. Fragmentenchevron right
  2. Minder stookolie-gebruik in de zeevaart, toch verzuring van de Noordzee

In januari van dit jaar werd de nieuwe zwavelrichtlijn voor de scheepvaart van kracht. Zeeschepen varen op zware stookolie met 3,5% zwavel gehalte. Dat mocht vanaf 1 januari nog maar 0,5% zijn. De schepen hadden twee opties: overgaan op het gebruik van laagzwavelige brandstof of doorvaren op stookolie maar dan met gebruik van 'scrubbers'. Een scrubber is een installatie waarmee de uitstoot 'gewassen' wordt waardoor zware stookolie toch de norm van 0,5% zwavel haalt. Dat 'wassen' van de uitstoot levert wel afvalwater op, en dat gaat bij 80% van de schepen die scrubbers hebben, zo over boord. Daarmee verplaatst het probleem van uitstoot zich van de lucht naar de zee. 

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) heeft onderzoek gedaan naar het effect van het lozen van afvalwater op de Noordzee. Zij hebben vastgesteld dat het maritieme milieu daardoor verzuurd. En verzuring van het water brengt het ontstaan van schelpen in gevaar en leidt tot kwaliteitsverlies van garnalen en mosselen. 

Zondag 31 mei om 19.25 uur zijn Kelle Moreau van het KBIN te gast en Nick Lurkin van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.

Presentatie: Niels Heithuis

Voor vragen en opmerkingen: reporterradio@kro-ncrv.nl en/of @reporterradio1