Fragment

Europees parlement scherper op toelating pesticiden

  1. Fragmentenchevron right
  2. Europees parlement scherper op toelating pesticiden

In november 2017 werd de vergunning voor het gebruik vanGlyfosaat in de Europese Unie met 5 jaar verlengd. Glyfosaat is omstreden onkruidverdelgingsmiddel van Monsanto. In ons dossier Monsanto is terug te luisteren hoe Monsanto de procedure in de EU keer op keer probeerde te beïnvloeden.
Na de goedkeuring in november 2017 stelde het Europees Parlement een commissie in die de toelatingsprocedure van pesticiden in Europa onder de loep nam. Deze week kwam deze commissie met haar eindrapport. We spreken er over met Vincent Harmsen, die voor ons en One World het dossier op de voet volgt.