Fragment

285.000 euro aan verdwenen zorggeld en een 'vermeend vuurwapen'

  1. Fragmentenchevron right
  2. 285.000 euro aan verdwenen zorggeld en een 'vermeend vuurwapen'

Waarom gemeenten worstelen met het toezicht op zorgcowboys

Verdachte geldstromen, onbevoegd personeel en slechte zorg. Na media-publicaties over vermeende misstanden bij zorginstellingen door Follow the Money, Pointer, de Leeuwarder Courant en Reporter Radio stellen twee gemeenten uitgebreid onderzoek in. Er moet eindelijk duidelijkheid komen over de kwaliteit van zorg en de besteding van zorggeld.

Maar de onderzoeksrapporten laten cruciale vragen onbeantwoord. Toch vindt het gemeentebestuur de zaak afgedaan. Wat kan daar achter zitten?

Een verslag van Jolien de Vries, in samenwerking met Follow the Money

Video niet beschikbaar

Reactie gemeente Smallingerland
De gemeente vindt het niet correct om zich opnieuw te richten op dit dossier, in die zin dat het onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van deze zorgaanbieder is afgerond. De gemeenteraad van Smallingerland is hier begin mei uitgebreid over geïnformeerd o.a. middels een raadsinformatiebrief met daarin ook actiepunten, die op dit moment worden opgepakt door de gemeente Smallingerland. Denk daarin aan monitoring van zorgaanbieders, gesprekken met SDF o.a. over lokale voorwaarden, controles én onderzoek naar mogelijkheden om al vanaf de start van een overeenkomst sneller zicht te kunnen krijgen op de kwaliteit, klanttevredenheid en doelmatigheid van nieuwe contractpartners.

Daarnaast is in de raadsvergadering van 25 augustus een motie ingediend. De raad is tijdens de vergadering teruggekomen op het feit dat er opnieuw een onderzoek gedaan moest worden. Wij hebben de motie aangenomen en gaan alle gegevens die wij in huis hebben achterhalen zodat dit een bijdrage kan leveren aan het verduidelijken van de beantwoording van de onderzoeksvragen.

Reactie gemeente Lingewaard
De gemeente Lingewaard en Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland (dat de regionale contractering verzorgt) nemen de signalen vanuit onder meer het onderzoek door Follow The Money, Pointer en Reporter zeer serieus. Daarom heeft de gemeente Lingewaard vorig jaar het bureau Annual Insights gevraagd onderzoek te doen. Ook zijn er verschillende gesprekken gevoerd en analyses gedaan.
 
Daarbij keken we naar het geheel van resultaten van het rapport van Annual Insights, voerden we gesprekken met verschillende partijen en verzamelden we relevante informatie. Ook hadden we verschillende gesprekken met de Albero Zorggroep. De organisatie voerde aantoonbare verbeteringen door, verleende medewerking en gaf blijk van een positieve intentie. Op basis van de beschikbare informatie was er vooralsnog geen aanleiding om aanvullend extern onderzoek te doen zoals een uitgebreid rechtmatigheidsonderzoek. Wel is er in Lingewaard bij een aantal casussen gekeken naar de rechtmatige besteding van zorgmiddelen (dit gebeurt ook wel bij andere aanbieders). Dit heeft niet geleid tot terugvordering van zorgmiddelen.