Fragment

Stedenatlas

  1. Fragmentenchevron right
  2. Stedenatlas

Een baksteen is er niks bij: de Stedenatlas van Jacob van Deventer waarin 226 stadsplattegronden uit de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn vastgelegd. In de zestiende eeuw trok cartograaf Van Deventer aanvankelijk op eigen houtje door de toenmalige Nederlanden en legde alle steden en stadjes vast. Ondanks het monumentale karakter van zijn werk, waar ook in zijn tijd met bewondering naar werd gekeken, is er betrekkelijk weinig bekend over de man en zijn werk. In hun zoektocht voor het totstandkomen van dit werk hebben stedenbouwkundigen Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze veel gevonden, maar er blijven nog genoeg losse eindjes over.