Fragment

Veel mis met veiligheid klimbossen

  1. Fragmentenchevron right
  2. Veel mis met veiligheid klimbossen

Er is veel mis met de veiligheid in klimbossen en touwparcoursen op hoogte. Wet- en regelgeving ontbreekt, waardoor er zo goed als geen toezicht is op de veiligheid. De normen die er zijn, worden onvoldoende nageleefd. Dat zeggen inspecteurs in de branche in het EenVandaag. Zij komen geregeld onveilige situaties tegen in klimparcoursen, zoals houtrot, onjuiste constructies of verkeerd materiaal.

EenVandaag heeft een onderzoek gedaan in vijf klimbossen en in drie daarvan zijn risicovolle situaties aangetroffen. In Radio EenVandaag praat Suzanne Bosman met Frank Schilders, inspecteur van deze klimbossen en zelf ook eigenaar van een attractiepark en met Frank Goossens van de VEBON, de branchevereniging van buitensportorganisaties. 

Groei

Het aantal klimparken nam de afgelopen jaren fors toe.Nederland telt inmiddels tientallen van dit soort klimparcoursen in bomen of in palen, die tot wel twintig meter boven de grond reiken. Naar aanleiding van een tip deed EenVandaag onderzoek naar de veiligheid en staat van onderhoud van klimparken door vijf parken te bezoeken.

In drie parcoursen werden (potentieel) onveilige situaties aangetroffen. Die variëren van houtrot in platforms tot dode bomen, die daardoor onbetrouwbaar kunnen worden. Ook bleek in een parcours klimtouw als zekeringskabel te zijn gebruikt, waardoor de kans bestaat dat, wanneer een klimmer zijn evenwicht verliest, zijn val niet wordt gebroken. “Als ik dit tegen zou komen tijdens een inspectie zou ik dit parcours stilleggen”, aldus Frank Schilders, inspecteur van klimparcoursen en bestuurslid van de European RopeCourse Association (ERCA).

In een ander park bleken staalkabels met een touwkern te zijn gebruikt. Omdat die kabels makkelijk vocht vasthouden kunnen ze gaan roesten en uiteindelijk breken, stelt Schilders. Verder maakt hij zich grote zorgen om de hoeveelheid houtrot - vaak omdat er verkeerd of niet geïmpregneerd hout is gebruikt - en te strak aangetrokken spanbanden. "Bomen worden gewurgd en zijn binnen 3 tot 4 jaar dood”, aldus de inspecteur.

Toezicht

De door de branche zelf ontwikkelde norm voor de bouw van parcoursen wordt niet altijd nageleefd, zegt zowel Schilders als Walter Verbaarschot van keuringsinstituut Tüv Nederland in EenVandaag. Beiden inspecteerden de afgelopen jaren diverse, in hun ogen onveilige parken. Een aantal daarvan werd wegens houtrot gesloten.

Beide inspecteurs delen ook de zorgen over het opleidingsniveau van klimparkcontroleurs. “Ook hier bestaan geen regels voor.De ene inspecteur heeft er jaren voor geleerd, de ander doet een cursus van twee uur. Maar ze noemen zich allebei inspecteur”, zegt Schilders.

Geenoverheidstoezicht

Toezicht van de overheid op klimparken ontbreekt, blijkt uit navraag van EenVandaag bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).Desondanks kreeg de toezichthouder in drie jaar tijd twaalf meldingen over klimparcoursen, variërend van “loos alarm tot ongevallen met dodelijke afloop”.

Zo verongelukte vorig jaar een agent die deelnam aan een teamuitje in een touwparcours in Hank; hij werd onder water getrokken toen eenonderdeel van een tokkelbaan afbrak. Klimparcoursen vallen, anders dan toestellen in pretparken of speeltuinen, niet onder het Warenwetbesluit Attracties en Speeltoestellen (WAS). De NVWA zegt slechts bij “evidente tekortkomingen” op te kunnen treden. Het ministerie van VWS laat weten dat de branche zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid.