Fragment

Kinderkamp wordt steeds leerzamer

  1. Fragmentenchevron right
  2. Kinderkamp wordt steeds leerzamer

Zomerkamp is populairder dan ooit. De grootste aanbieder van jeugd- en jongerenvakanties Vinea ziet de afgelopen jaren een flinke toename van het aantal kinderen en jongeren dat op kamp gaat. Alleen een dagje zwemmen, een dropping en een bonte avond is dat al lang niet meer. Zomerkamp wordt nuttiger en leerzamer. Programmeerkamp, robotkamp, Engels- of Spaanskamp, kitesurfen of een rangerkamp maken deel uit van het aanbod.


Crisis voorbij

Volgens Hein Roovers van Vinea is de economische crisis duidelijk voorbij. Ten opzichte van vorig jaar zijn er twintig procent meer jongeren die meegaan op zomerkamp. Dat is in lijn met het feit dat ouders steeds vaker een beroep doen op de buitenschoolse opvang. Ook merkt hij dat er steeds meer vraag is naar reizen die zich toeleggen op een specifieke activiteit. 


Commercieel

Pedagoog Hans van Rijn (De Lerende School) is gespecialiseerd in de spelontwikkeling van kinderen. Volgens Van Rijn is de focus op actief leren in de vrije tijd te groot: "Een kind heeft tijd nodig om te ontdekken wat hij of zij wil leren." Daarnaast maakt de pedagoog zich zorgen over de vercommercialisering van het onderwijsaanbod. Het reguliere onderwijs wordt steeds vaker door commerciële partijen in verleiding gebracht om hapklaar lesaanbod af te nemen. 


Kamp vooral voor ouders?

Ook over de toenemende populariteit van de zomerkampen maakt Van Rijn zich wat zorgen. Hij vraagt zich af in hoeverre het de kinderen zijn die deze keuze maken of dat met name de ouders de kampen interessant vinden. "Ouders hebben vaak niet de tijd om de hele schoolvakantie voor hun kinderen te zorgen." Daarnaast zou de behoefte aan educatie meer vanuit de ouders, dan vanuit de kinderen komen.