Fragment

Yvette de Wit studeerde cum laude af onder invloed van lsd

  1. Fragmentenchevron right
  2. Yvette de Wit studeerde cum laude af onder invloed van lsd

De 24-jarige Yvette de Wit is letterlijk afgestudeerd op LSD. Voor haar studie Advertising aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam brouwde zij een LSD-drank, ontwierp een flacon en stelde een schema samen met de ideale microdosering. In eerste instantie waren haar ouders èn de afstudeerbegeleider niet enthousiast. Nu is ze cum laude geslaagd.


ADHD

Als kind kreeg Yvette de diagnose ADHD. Ze kreeg de middelen Ritalin en Concerto voorgeschreven. Als puber ervoer Yvette dat deze medicijnen haar persoonlijkheid afvlakte. Door aanpassing in dieet en door sport probeerde ze op eigen kracht meer focus te krijgen in haar leven. Tegelijkertijd kwam ze online meer te weten over een trend in de Verenigde Staten: het innemen van kleine beetjes LSD. 


Microdosering

Er bestaat nog amper wetenschappelijk onderzoek over de effecten van LSD en de drug is zowel in Amerika als in Nederland verboden. Toch is er een groep mensen die zweert bij positieve werking van 'microdosing', het innemen van kleine hoeveelheid drugs gedurende een aantal dagen. Het effect van een grotere hoeveelheid LSD kenmerkt zich door urenlang intens trippen. Gebruikers van een zeer kleine dosis beweren dat hallucinaties juist uitblijven en dat ze geconcentreerder en creatiever worden. 


Flacon met LSD

Voor haar afstudeerproject loste Yvette de Wit LSD op in gedemineraliseerd water, ze ontwierp een hippe flacon en schreef een 'mission statement' over het experiment. Vijf weken lang namen Yvette en vijf proefpersonen de vloeibare LSD tot zich. Gedurende de test paste ze de dosis aan op zoek naar het gewenste effect: geconcentreerd afstuderen. Eén van de proefpersonen gaf aan plezier te krijgen in de baan die ze tot nu toe niet leuk vond. En andere proefpersoon, een roker, gaf aan geen behoefte te hebben aan sigaretten.


Illegaal

Niet alleen Yvette's ouders en docenten maakte zich zorgen. Ook Yvette zelf wordt nerveus van de illegaliteit rondom het experiment. Nu ze afgestudeerd is, stopt ze met het innemen van LSD. Ze hoopt dat het project er aan bijdraagt dat er weer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de effecten van de drug, wat sinds 'the war on drugs' amper nog van de grond is gekomen. Voor nu adviseert de Willem de Kooning Academie Yvette om juridisch advies in te winnen.