Fragment

De euro: betalen of opstappen

  1. Fragmentenchevron right
  2. De euro: betalen of opstappen

De economie bloeit als nooit tevoren! Horen we van alle kanten. Europa en de euro, we geloven er graag in. Maar ook als de munt stukken duurder gaat worden dan nu? Volgens dr. Christiaan van der Kwaak, macro-econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen is het of fors meer betalen voor de munt of uit de euro stappen. Slikken of stikken dus. 

Half maart schreef econoom dr Christiaan van der Kwaak een stuk in de Volkskrant over de volgens hem best een kans dat Nederland wat miljardjes naar Brussel mag gaan brengen. Hij is universitair docent in Groningen en promoveerde op de interactie tussen zwakke banken en dito overheden. Volgens Van der Kwaak is het reëel dat er wat betreft de euro uiteindelijk een keuze moet worden gemaakt: óf betalen (veel meer betalen) om de euro te behouden, of eruit stappen. "Ik denk dat het belangrijk is dat politici gaan vertellen dat we moeten gaan kiezen. En dat ze dit hele verhaal eerlijk aan de kiezer voorleggen."

Een nieuwe crisis in de eurozone is een reële mogelijkheid, volgens Van der Kwaak. Er is in de economie altijd sprake van goede en slechte tijden. Een transformatie van muntunie tot een fiscale unie zou daardoor onvermijdelijk zijn.

Wat is een fiscale unie?

Van der Kwaak: "Een fiscale unie is een unie waar niet alleen een gezamenlijke munt is, maar waarbij landen ook fiscale risico's delen. Bijvoorbeeld via een begroting, gezamenlijke schulduitgifte of een Europees deposito garantiestelsel. Neem Amerika: als een staat failliet gaat wordt er nog steeds een en ander door Washington gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheidsuitkeringen. Zo blijft in tijden van economische rampspoed het openbare leven toch redelijk overeind, doordat een aantal publieke uitgaven door Washington gefinancierd wordt."

Eén van de redenen dat een fiscale unie onvermijdelijk is, is dat gemaakte afspraken nu vaak worden geschonden. Volgens Van der kwaak zijn afspraken niet bindend genoeg, waardoor bijna niemand zich eraan houdt.

Lang leve de euro?

Als we de muntunie overeind moeten houden zullen we daarvoor moeten betalen, willen we dat niet dan zullen we de unie moeten verlaten. Dat kan volgens Van der Kwaak ook het einde van de Euro betekenen. "Als één land uit de euro stapt zullen de financiële markten gaan speculeren op wie het volgende land wordt dat de munt verlaat en dan zal die unie vanzelf uit elkaar vallen", zegt Van der Kwaak.

Het is volgens de macro-econoom vooral belangrijk dat er eerlijk over gesproken wordt door de politiek. Als er geen eerlijk debat gevoerd wordt met de burgers worden ze mogelijk later met een tegenvaller geconfronteerd waar mensen helemaal niet op zitten te wachten. Lang leve de euro tegen wil en dank.