Fragment

Woningnood: niet meer slopen of bouwen, maar kijken wat we hebben

  1. Fragmentenchevron right
  2. Woningnood: niet meer slopen of bouwen, maar kijken wat we hebben

De woningnood is nijpend en dus moet er gebouwd worden. Het baart dr Kelder zogen, vooral vanuit esthetisch oogpunt. Prof. Thijs Asselbergs, hoogleraar architectural engineering aan de TU Delft vindt dat we niet méér moeten bouwen, maar vooral moeten kijken naar wat we al hebben.

"Als je kijkt naar de enorme bouwproductie die nodig is: we hebben 700.000 tot 800.000 huizen op korte termijn nodig", zegt dr Kelder. "Ik maak me daar een beetje zorgen over. Dat leidt tot nietszeggende woningbouw, tot fouten, tot haastwerk." Die angst heeft Asselbergs minder. "Tenzij we weer landjes gaan zitten bebouwen die om de steden liggen, zoals met de Vinex-wijken." Dat is volgens Asselbergs het laatste wat we zouden moeten doen. "Het gaat over samenhang, natuurlijk", zegt prof. Asselbergs. "Laten we voorop stellen dat Nederland heel mooi is. Maar aan de randen van de stad is er wel sprake van verrommeling." 

Niet slopen

"Het rare is dat we denken dat we heel veel moeten toevoegen", vervolgt hij, "terwijl het er eigenlijk al staat. We hebben de vierkante meters allang gemaakt." Kijk bijvoorbeeld naar alle lege kantoren. Elke dag komt er een boerderij vrij, elke week komt er een kerk vrij, zegt Asselbergs. "We moeten helemaal niets meer afbreken, we moeten eerst bekijken hoe we dat wat we al hebben opnieuw kunnen gebruiken", zegt de architect. Als voorbeeld noemt hij de flat Kleiburg in de Amsterdamse Bijlmer. Alle betonnen kolossen in de Bijlmer zijn afgebroken, maar de flat Kleiburg is omgetoverd tot een prijswinnend project, waarbij de betonnen kolos bewaard is gebleven.

Ook het slopen van lege kantoorpanden is onzin, vindt Asselbergs. "Daar kan je een ongelofelijk interessant woonconcept in maken. Het kan wel degelijk tot interessante, nieuwe plattegronden en nieuwe structuren leiden." Het gaat volgens Asselbergs om creatieve energie. "Die moet je honoreren en inzetten."

VROM

"De randvoorwaarden van de overheid zullen heel veel duidelijker moeten worden", zegt Asselbergs. Een stedenbouwkundig plan, gemaakt door goede architecten, is volgens hem noodzakelijk. "Vroeger hadden we een sterk ministerie, het ministerie van VROM. Toen werden de plannen nog geregisseerd. Nu gebeurt het op gemeentelijk niveau." Volgens Asselbergs moeten er goede plannen worden gemaakt en moeten er, net als toen, mensen speciaal voor worden aangesteld. "Maar begin eerst maar eens een jaar te zeggen: we gaan niets meer slopen, en kijken wat we