Fragment

De jonge doctor: duurzaam vliegen voor een paar extra euro's

  1. Fragmentenchevron right
  2. De jonge doctor: duurzaam vliegen voor een paar extra euro's

We pakken met z’n allen steeds vaker ’t vliegtuig, en dat stoot aardig wat broeikasgasjes uit. Naar verwachting is de uitstoot van de sector tegen 2050 drie tot zes keer zo groot. Volgens jonge doctor Sierk de Jong (Universiteit Utrecht) kunnen we een groot deel van deze groei inperken, namelijk met biobrandstoffen. Hij promoveerde op onderzoek naar de productiekosten, klimaatimpact en de toekomstige productie van biobrandstoffen voor de luchtvaartsector.

Palmolie

Met biobrandstoffen stoten vliegtuigen veel minder CO2 uit. Maar wat duurzaamheid betreft ligt bio-energie onder een vergrootglas. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen hoe goed het voor de wereld is als er regenwouden voor moeten worden platgebrand, zoals bij palmolie het geval is. 

Klimaatwinst

“Die discussie over duurzaamheid wordt vaak ongenuanceerd gevoerd,” zegt De Jong.  “Biobrandstof is niet 0% duurzaam of 100%: meestal ligt het er tussenin. Maar volgens de Jong is het bij palmolie inderdaad moeilijk er klimaatwinst uit te halen. “Alleen die palmolie-discussie die speelt niet meer in de luchtvaart, die hebben geleerd van gemaakte fouten.” Goede grondstoffen voor bio-energie zijn volgens De Jong bijvoorbeeld frituurvet, bosbouwresiduen en stro.

Sierk de Jong onderzocht de productiekosten, klimaatimpact en de toekomstige productie van biobrandstoffen voor de luchtvaartsector. Hij promoveerde op 15 juni aan de Universiteit van Utrecht en verdedigt zijn proefschrift nog een keer bij dr Kelder en Co.

De jonge doctor

In de rubriek ‘De jonge doctor' laat dr Kelder elke week een pasgepromoveerde aan het woord om te vertellen over de kennis waarmee hij de wereld van de wetenschap heeft verrijkt. Ken of ben jij een iemand die bijna promoveert/net is gepromoveerd? E-mail dr Kelder op dr.kelder@avrotros.nl!