Fragment

Deze week in de aanbieding: de bonus.

  1. Fragmentenchevron right
  2. Deze week in de aanbieding: de bonus.

Wie in Nederland een volksopstand wil ontketenen, moet de bonus van de bankier verhogen. Het debat rondom topsalarissen en bonussen is altijd geladen met emotie. In de week dat a.s.r. bekendmaakte te stoppen met het uitbetalen van bonussen aan de top, voert dr Kelder een rationeel gesprek.

Bank en verzekeraar a.s.r. kondigde aan dat het gaat stoppen met bonussen voor de top. "Een heel verfrissend geluid dat er een bedrijf is in de financiële wereld dat zegt we gaan de bonussen niet opnieuw invoeren", zegt Robert Dur, Hoogleraar economie, beloningsbeleid en prestatie aan de Erasmus School of Economics.

"Hier klinkt instemming?", vraagt dr Kelder die de professor meent te betrappen op een oordeel. "Oh dat is niet per se zo bedoeld", voegt deze toe. Het schrappen van de bonus wil overigens niet zeggen dat de CEO niet ruimschoots wordt beloond.

Omslag

"Je ziet het vaker gebeuren dat op het moment dat bonussen worden weggenomen, andere vormen van beloning van stal worden gehaald. Dat zie je hier ook. De vaste salarissen van de topmensen gaan omhoog en er wordt van ze verwacht dat ze en groter belang nemen in het bedrijf."

"De omslag die je nu ziet is dat er steeds meer gepraat gaat worden over de vorm en de hoogte van de beloning", zegt Professor Dur. Dat is een goede ontwikkeling want transparantie en debat is nodig. "Deze week is er een wet aangenomen in de Kamer waarin staat dat aandeelhouders meer zeggenschap krijgen over de beloning van de topmensen. Ook ondernemingsraden zullen daar een grotere rol n gaan spelen. Hopelijk zal dat ook meer openheid van het bedrijfsleven geven over wat er wordt betaald."

Werkt het?

Dan stelt dr Kelder de hamvraag: "Is er een verband tussen de hoogte van bonus voor de topbestuurder en de kwaliteit van de bedrijfsvoering?" Het antwoord is helaas minder eenduidig dan hij hoopte.

"We weten het nog niet", moet professor Dur toegeven. "De wereldwijde wetenschap is het er nog niet over eens of een bonus inderdaad de kwaliteit van de bedrijfsvoering verhoogt."

"Er zijn twee zienswijzen" vervolgt Dur. "Aan de ene kant die van het graaien, waarbij wordt gesteld dat de hoogte van de bonus samenhangt met hoe het bestuur van een bedrijf is georganiseerd." Als de top bijvoorbeeld zelf mee kan beslissen over de hoogte van de bonus wordt er meer betaald.

"Aan de andere kant zien we ook dat CEO’s die succesvol zijn in het creëren van waarde dat die ook wat meer betaald krijgen", zegt Dur.  

Als voorbeeld haalt dr Kelder Paul Polman, de voormalig CEO van Unilever, van stal. "Zijn inkomen is echt omhoog geschoten en liep richting 10-15 de miljoen, maar je ziet ook aan de beurswaarde van Unilever dat het onder zijn bestuur een veel groter succesvoller en ook groener bedrijf geworden is."