Fragment

Te vaak, te veel Engels op universiteiten

  1. Fragmentenchevron right
  2. Te vaak, te veel Engels op universiteiten

De Nederlandse universiteit verengelst en er komen steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland. Gevolg: ook de Nederlandse student krijgt een Engelstalige opleiding. Tegenwoordig wordt 74 procent van de masteropleidingen alleen nog in het Engels onderwezen.

Volgens professor dr. Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud universiteit in Nijmegen, verschraalt hierdoor het onderwijs. "Het is belangrijk om die Nederlandse taal in het universitair onderwijs te handhaven", zegt Jensen in dr Kelder en Co.

"Er zijn vakgebieden waar het heel logisch is om in het Engels te doceren, maar het schiet echt door. Zeker bij Letteren, dan treedt er een verschraling op van het aanbod. Daarnaast is het een zichzelf versterkend proces", zegt Jensen.

grapjes

"Buitenlandse studenten komen juist voor brede studies naar Nederland, maar in zulke brede opleidingen kunnen wij heel veel specialistische kennis over de Nederlandse taal en cultuur niet kwijt", zegt Jensen. "Als docent ben je minder vrij, je maak minder gemakkelijk grapjes, maar je ziet het ook aan de studenten. Als de voertaal Engels is, zijn het toch vaak de native speakers die aan het woord komen, en niet de Nederlandse studenten", zegt Jensen.

handelsgeest

"Hoe kan het nou dat we het zo ver hebben laten komen?" wil dr Kelder weten. "Is het puur handelsgeest, puur opportunisme?" "Ja, handelsgeest", beaamt Jensen. "Nederlanders gaan wel te gemakkelijk mee in die internationale stroming en denken te weinig na over de waarde van de eigen taal en cultuur hierin. Die geven ze te gemakkelijk op. Er mag best meer trots of taalbesef, historisch besef op de eigen taal en cultuur zijn.”

Video niet beschikbaar