Fragment

Schuld foetsie

  1. Fragmentenchevron right
  2. Schuld foetsie

De Italiaanse staatsschuld overstijgt alle verwachtingen. En daar zitten ze mee in hun maag in Rome. Geen wonder dat er deze week een wonderlijke oplossing vanuit de Italiaanse regering kwam voor het probleem van de immer uitdijende rode cijfer: wat nou als de ECB die schuld gewoon kwijtscheldt of eeuwig ergens parkeert? Schuld foetsie. "Leuk bedacht maar dat kan helemaal niet", zegt professor Lex Hoogduin, in dr Kelder en Co.

"Het Financieel Dagblad schrijft dat jij dat idee van het kwijtschelden van de staatsschuld omarmt? Gewoon wegstrepen ?", vraagt Jort Kelder. 
"Dat is een misverstand", zegt hoogleraar Hoogduin. "Ik heb iets veel omvattenders voorgesteld dan hoe het hier wordt geschetst."

Illegaal?
"Kan het?", wil Jort Kelder weten. "De overheden maken schuld, de centrale bank koopt alles op, kun je dat dan tegen elkaar wegstrepen?" 
"Technisch gezien kan het", zegt hoogleraar Hoogduin. "Maar het mag niet, het is tegen de verdragen zoals die zijn afgesproken. De ECB heeft eerder ook al gezegd dat het daar niet toe bereid is." Het wegstrepen is dus illegaal.

Wat dan? Is natuurlijk de logische vervolgvraag. "Ik denk dat het verstandig is om tot een totaal aanpak te komen", vervolgt Hoogduin. "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat landen die die schulden gemaakt hebben er zonder kleerscheuren vanaf komen. Italië moet in eerste instantie zorgen dat de economie op orde komt en dat het stopt met het steeds maar maken van nieuwe schulden. Dat is stap één. En dan kun je kijken of je onder voorwaarde die vorderingen toch kunt kwijtschelden of liever kunt herstructureren."

"Moeten ze niet gewoon eens beginnen met het betalen van belasting in Italië?", vraagt Jort Kelder. "Dan is het zo opgelost." "Nou of het dan meteen is opgelost is nog maar de vraag", antwoordt de hoogleraar, "maar het zou heel goed zijn als ze daar eens mee zouden beginnen."