Fragment

Moet er een verplicht vrouwenquotum komen?

  1. Fragmentenchevron right
  2. Moet er een verplicht vrouwenquotum komen?

Al jaren is er in Nederland een wettelijk streefcijfer voor minimaal 30 procent vrouwen in de top. Dat wordt bij lange na niet gehaald: in de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij de grootste vijfduizend bedrijven in Nederland toegenomen van 4% naar 15%. 

Het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzochten de invoering van een bindend quotum. Wat blijkt? Het zou het aandeel vrouwen in de top wel vergroten, maar geen effect hebben op de winstgevendheid van bedrijven. Volgend jaar loopt de regeling voor het wettelijk streefcijfer af. Is het tijd voor een bindend quotum? Econoom Heleen Mees, en ondernemer en publicist Aylin Bilic gaan bij Dit is de Dag met elkaar in debat. 

Video niet beschikbaar