Fragment

Steeds meer leerlingen naar speciaal onderwijs

  1. Fragmentenchevron right
  2. Steeds meer leerlingen naar speciaal onderwijs

Steeds meer leerlingen komen in het speciaal onderwijs terecht. En regelmatig zijn dat leerlingen die langer dan goed voor ze was in het regulier onderwijs hebben meegedraaid, blijkt uit nieuwe cijfers.

Een deel van die leerlingen zijn daardoor beschadigd en minder handelbaar. 'Bewijs dat het tijd is om het passend onderwijs te herzien,' reageert Wim Ludeke van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs. 'Het is een heel diffuus begrip geworden, niemand weet maar wat ze ermee willen.' 

Een van de dingen die de problemen in de hand werkt, is dat het geld voor speciaal onderwijs lang niet altijd terechtkomt bij de scholen die het ook daadwerkelijk nodig hebben. Samenwerkingsverbanden mogen dat geld naar hun inzicht verdelen. 'En dat zijn regelmatig schooldirecteuren die zelf mogen bepalen of dat geld naar hun eigen school gaat,' aldus Ludeke.

VVD-onderwijswoordvoerder Bente Becker is niet voor een totale herziening van het systeem, maar ziet op het gebied van toezicht wel degelijk mogelijkheden tot verbetering. 'In de wet staat dat er in de samenwerkingsverbanden die over de verdeling van het geld gaan een onafhankelijke toezichthouder moet zitten. Zet er iemand bij die zorgt dat het gesprek over wat we met ons geld doen goed gaat.'