Fragment

Terlouw: 'Kabinet met ChristenUnie onwenselijk voor D66'

  1. Fragmentenchevron right
  2. Terlouw: 'Kabinet met ChristenUnie onwenselijk voor D66'

D66-voorman Alexander Pechtold noemt een samenwerking met de ChristenUnie 'onwenselijk'. 'Dit vindt hij al een tijdje', reageert oud-partijleider Jan Terlouw die stelde het hierin roerend met de huidig  partijleider eens te zijn.

Terlouw vindt daarom dat de SP maar over haar schaduw moet heen springen en aan de formatietafel moet komen. 'Met de Socialistische Partij heb je bovendien een grotere meerderheid.'

Voltooid Leven

Jan Terlouw legt in gesprek met Jarin van der Zande, de voorzitter van de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, uit wat zijn bezwaren zijn. Een van de grote twistpunten tussen de beide partijen is het verschil in opvatting op het medisch ethische vlak. Terlouw: 'Ik begrijp best dat de ChristenUnie het moeilijk heeft met voltooid leven, maar maak er dan een vrije kwestie van voor de fractie. Ook uit het oogpunt van vrijheid van religie en de vrijheid die het humanisme daaronder ook moet genieten.'

Van der Zande erkent dat die kwestie enorm lastig is en misschien zelfs samenwerking in de weg staat. 'Voltooid leven is voor ons zo principieel, dat we dat waarschijnlijk niet kunnen regelen. Daar kan je net zo goed op voorhand duidelijk over zijn.'

Klimaat

De ChristenUnie jongeren pleiten onder leiding van van der Zande er wel voor om het 'Jan Terlouw klimaatmanifest' de komende vier jaar wel als ankerpunt te houden. Op het ChristenUnie congres komend weekend zullen ze een motie indienen die de CU Tweede Kamerfractie daartoe oproept. Onhandig, zo vindt partijvoorzitter Piet Adema van de ChristenUnie - zo formuleer je volgens hem een breekpunt. Van der Zande wil die angst wegnemen: 'Dit is geen breekpunt, maar een ambitie.'