appjecalendarcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upclosedownloaddragfacebookfast-backwardfast-forwardgoogle-plusiconinstagramlinkedinlistlisten-livelogo-nporadio1logo-tour-de-france mailmicrophonepauseperson-man-2person-woman-4phonepinterestplayplaylistplyr-nextplyr-prevquestionquotesearchsharesorter--up-and-down star--open-and-filled star-openstarthumbdownthumbuptwitterwatch-livewhatsappyoutubeplyr-captions-off plyr-captions-on plyr-enter-fullscreen plyr-exit-fullscreen plyr-fast-forward plyr-muted plyr-pause plyr-play plyr-restart plyr-rewind plyr-volume
Nu: NOS Met het Oog Op Morgen

Reporter Radio

Reactie zorginstelling Aventura

zondag 8 september 2019, 19:05 uur

Dit is de reactie van zorginstelling Aventura op de reportage van zondag 8 september in Reporter Radio.

De instelling herkent zich niet in de beschuldigingen. Aventura zegt te voldoen aan alle eisen die onder andere de gemeente, het Sociaal Domein Friesland (SDF), de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), Zorgbelang Friesland en de Jeugdwet aan het bedrijf stellen. Volgens accountant Jan Douwe de Jong is geen sprake van de onrechtmatige besteding van zorggeld.

Volgens directeur Ron Booi voert oud mede-eigenaar Miranda Kooijman al vijf jaar lang een hetze tegen Aventura om het bedrijf te beschadigen. Ouders en oud-medewerkers zouden beschuldigingen enkel uiten uit rancune en/of verdriet over de situatie van hun kinderen. 

Ron Nicolai is sinds juni niet langer bij Aventura betrokken vanwege de ingrijpende gevolgen die de hetze van Kooijman op hem persoonlijk zou hebben gehad. Aventura wil zijn contactgegevens niet verstrekken omdat hij geen behoefte zou hebben om te reageren in de media.  

De hoge kostenposten waar onduidelijkheid over bestaat op de jaarrekening van 2017 zijn in de jaarrekening van 2018 - die twee dagen voor het interview wordt gepubliceerd - nader gespecificeerd. Die blijken voornamelijk uit onderzoekskosten te bestaan van respectievelijk 225.000 euro (2017) en 109.000 euro (2018) die volgens accountant De Jong nodig waren voor de bescherming van privacygevoelige data en om het bedrijf te beveiligen tegen hacks en lekken die onderdeel uitmaken van de hetze waar oud mede-eigenaar Kooijman mee bezig is.

Volgens accountant Jan Douwe de Jong is geen sprake van een verkapte dividenduitkering omdat de twee directeuren Booi en Nicolai geen dienstbetrekking bij Aventura hebben. Zij krijgen hun beloning uitgekeerd via de managementvergoeding die zij vanuit hun eigen holdings factureren aan het bedrijf. Omdat daar BTW bovenop komt, ligt de in de jaarrekening opgenomen vergoeding van 118.580 euro per persoon precies 21 procent hoger dan de 98.000 euro die zij mogen verdienen volgens de WNT. De betreffende BTW moet worden afgedragen aan de fiscus waarmee de vergoeding onder de 99.000 euro ligt die in 2017 verdiend mocht worden en daarmee voldoet Aventura aan de WNT.

Er is geen sprake van belangenverstrengeling door de bedrijfsconstructies rond Aventura, volgens directeur Booi. NiBo BV is een niet langer actief als zorguitzendbureau. Voor het pand dat Aventura van NiBo huurt zou het bedrijf een marktconforme huur betalen: een bedrag van 2,9950 euro per maand voor 8 appartementen.

Het autobedrijf Handel en Dienstencentrum De Hemmen, waar clienten van Aventura dagbesteding krijgen maakt sinds 2016 verlies, blijkt uit jaarrekeningen die het bedrijf heeft opgestuurd. 

Twee van de acht genoemde bedrijven en stichtingen, Stichting Aventura en Stichting De Vrienden van Aventura worden volgens Booi binnenkort opgeheven. Deze zouden al lange tijd niet actief zijn.

Aventura zou kortgeleden een nieuwe Raad van Commissarissen hebben samengesteld bestaande uit twee leden. Beiden zijn via interne werving aangenomen en zouden sinds 30 augustus bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven.

C. Willemse, die voorheen de rol van commissaris vervulde, zou ernstig ziek zijn en daarom niet bereikbaar voor commentaar. Dit is tevens een van redenen dat de jaarrekening over 2018 een paar maanden na de wettelijke termijn is gedeponeerd. Ook de uitval van directeur Nicolai en het verwerven van de aandelen van de curator van de onderneming van oud mede-eigenaar Kooijman droegen hier aan bij.

Het grote personeelsverloop bij Aventura komt volgens directeur Booi omdat het moeilijk is om goede begeleiders te vinden. Als medewerkers elders ‘een kwartje meer kunnen verdienen’ zouden zij vertrekken. Ook zou Aventura dit jaar een kwaliteitsslag hebben gemaakt waardoor het bedrijf afscheid heeft genomen van personeel dat niet paste binnen de nieuwe standaarden. Daardoor hangt er volgens Booi momenteel een zeer positieve sfeer binnen het bedrijf. Op het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek dat de instelling in 2017 liet uitvoeren scoort het bedrijf bovengemiddeld. Eind van dit jaar/ begin volgend jaar zal opnieuw een onderzoek plaatsvinden.

Aventura heeft lokaal verboden (Lokaal Ontzeggingen) uitgegeven aan een aantal oud-medewerkers omdat zij cliënten van het bedrijf wilden meenemen naar hun nieuwe werkgever en om die reden contacten bleven onderhouden. Volgens Booi waren een aantal oud-medewerkers niet in staat een strikte scheiding in acht te nemen tussen privé en professionele zorgverlening. Hoeveel Lokaal Ontzeggingen er zijn uitgegeven weet eigenaar Booi niet.

Op de concrete situatie rond de uitzetting van de zoon van een cliënt wil Aventura vanwege privacyredenen niet ingaan.

De authenticiteit van de fragmenten uit de WhatsApp-gesprekken kan Aventura gezien het tijdsverloop van enkele jaren bevestigen noch ontkennen.

Vorige pagina Back to top
NPO Radio 1