Argos
HUMANVPRO

Fors meer geweld en intimidatie in jeugdgevangenissen

  1. Podcastschevron right
  2. Argoschevron right
  3. Fors meer geweld en intimidatie in jeugdgevangenissen

za 9 april 2022

Het aantal agressie- en geweldsincidenten in de jeugdgevangenissen is met tientallen procenten toegenomen. Dat blijkt uit cijfers over de afgelopen jaren, die Argos heeft verkregen. In drie jaar tijd deed zich een groot aantal ernstige calamiteiten voor.


Uit een analyse blijkt dat het aantal geregistreerde geweldsincidenten bijna is verdubbeld. De grootste stijging betreft gevechten tussen gedetineerde jongeren, maar ook het aantal meldingen van fysiek geweld tegen medewerkers steeg, net als meldingen van bedreigingen en intimidatie.


Afgelopen week werd bekend dat de inspectie ondanks investeringen nog niet genoeg verbetering ziet bij de jeugdinrichtingen - die onder verscherpt toezicht staan. Dit komt onder meer door personeelstekorten. Argos besteedde in december aandacht aan een belangrijke achterliggende oorzaak: de veranderende doelgroep in met name de jeugdgevangenissen. Jeugdige delinquenten verharden en hun problemen zijn steeds complexer, merken ze in de justitiële jeugdinrichtingen. Dat vraagt ook veel van het personeel dat met deze jongeren werkt. Het gevoel was dat het geweld toeneemt, maar cijfers ontbraken op dat moment.


Sprekers:

-Ytse Koenen, bestuurder FNV Justitie en Veiligheid


Het uitgebreide achtergrondartikel vind u op Vpro.nl/Argos